Hướng dẫn lấy hàng hải quan “Từ Xa”

Năm 2019 là năm phát triển công nghệ rộng,khá nhiều bạn đã có thể tự mua hàng trên một số website Aliexpress, Alibaba, Tomtop, Gearbest….Tuy nhiên, khi hàng về tới cửa khẩu hải quan , hàng hóa bị hải quan giữ lại, bên phía hải quan gửi thư về địa chỉ nhà.